Interview

Dialogische feedback pilot FITS

FITS zorgt voor transparantie en gelijkwaardigheid

Sanne Bosmans en Sanne Spronk werken sinds begin 2024 allebei met FITS, feedbackgestuurde systeemtherapie. Beide Sannes zijn systeemtherapeut en werken al sinds de start bij KOOS. Ze werden geschoold door systeemtherapeut en promovendus Robert van Hennik in FITS. Wat houdt FITS in en waarom sluit het goed aan bij een systeemgerichte visie en het denk- en doekader van KOOS? 

Maatwerk vraagt goede afstemming

KOOS biedt maatwerk. Maar als je vaste protocollen loslaat, wordt het essentieel om op een andere manier zorgvuldig aan de slag te gaan met gezinnen. Bij een stevige samenwerking op maat krijg je met FITS helder wat je doet én vooral ook waarom. Als gemaakte keuzes gedragen worden door het hele ‘systeem’, het hele gezin, komt dit de onderlinge relaties ten goede. Uiteraard is een goede, veilige relatie met de hulpverlener een belangrijke sleutel om therapie succesvol te maken.

‘We checken constant of we het juiste doen. Hoe verloopt de samenwerkingsrelatie? Werken we als team goed samen? Hebben we dezelfde doelen voor ogen? Hoe verloopt de therapie? Dat zijn vragen die we met FITS aan alle betrokkenen stellen.’

– Sanne Bosmans –

Veel transparantie

Feedback krijgen is spannend. Maar ook feedback geven is vaak een beetje eng, zeker als je in een afhankelijkheidsrelatie zit. Gezinnen die hulp nodig hebben, willen dit proces absoluut niet vertragen of verstoren. FITS vraagt om een andere mindset, waarbij iedereen transparant is over hoe de samenwerking verloopt. Een slimme manier om feedback te vragen is om al tijdens de sessie te checken wat er zo meteen, op weg naar huis, of onderweg naar een volgend overleg, gezegd zal worden over de sessie. De feedback op de therapie wordt zo in de therapie gehaald.

‘FITS zorgt voor transparantie en dus voor veiligheid. Deze veiligheid maakt het proces niet leuker, maar sowieso wel eerlijker. Als iets niet werkt, kom je dat op tijd te weten. We leren als therapeut in samenwerking met het gezin over wat er werkt voor hen.’

– Sanne Spronk –

Niet gelijk, wel gelijkwaardig

Beide professionals merken hoe hun rol als therapeut verandert door het inzetten van FITS. Ze krijgen feedback op hun eigen handelen van de gezinsleden, maar ook van collega’s. Zo heeft Sanne Bosmans onlangs een brief die ze op basis van de evaluatie met het gezin, met systeemcollega’s schreef, gedeeld met het desbetreffende gezin. Het handelen vanuit een expertrol verschuift voelbaar naar de inzet van expertise vanuit meerdere perspectieven. FITS maakt niet gelijk, maar zorgt wel voor gelijkwaardigheid.

‘Gezinnen ervaren meer regie als ze actief mee mogen puzzelen om de juiste weg te vinden. Onlangs kwam ik erachter dat een meisje aparte gesprekken met haar beide ouders wilde. Dat had ik zonder FITS nooit geweten. Uiteindelijk sprak ze haar vader apart. Haar moeder mocht dit gesprek nadien beluisteren en daar weer feedback op geven. Dat bleek heel waardevol.’

– Sanne Bosmans –

Uiteraard is de praktijk weerbarstig en vraagt het implementeren van FITS in de traject van KOOS om geduld en doorzettingsvermogen. Maar de eerste ervaringen spreken voor zich: FITS is een heel waardevolle methodiek die zorgt voor transparantie en gelijkwaardigheid.

Wil je meer lezen? Lees dan het artikel van Robert van Hennik.