KOOS in cijfers

Onze cliënten

op 31-12-2022 hebben we een aantal cliënten overgedragen aan de gemeente Utrecht in verband met gewijzigde afspraken over de wijziging van het woonplaatsbeginsel.

Leeftijd cliënten

Cliënten per BASEcamp

Verwijzers KOOS per BASEcamp

Onze zorg

Soorten zorg

*Dit zijn alle kinderen die in het werkgebied van KOOS woonden voordat ze pleegzorg kregen. Ze wonen nu bij een pleeggezin in Utrecht en daarbuiten. 

Specialistische consultaties*

* Dit is een moment waarin een professional van KOOS meedenkt over een casus (altijd cliëntgebonden) van een samenwerkingspartner/verwijzer. Die wordt anoniem voorgelegd (telefonisch, face-to-face of in een casuïstiekoverleg). Het doel is coachen, deskundigheid versterken en waar passend preventie (voorkomen van een aanmelding bij specialistische zorg)

Aandeel in participerende consulten*

Aantal: 153

* Een moment waarin een professional van KOOS aansluit bij een overleg vanuit een meedenkende rol voor een casus van een samenwerkingspartner / verwijzer, die niet anoniem wordt voorgelegd. De cliënt is erbij aanwezig en waar dat niet mogelijk/passend is, op de hoogte van deze mate van betrokkenheid van KOOS.
Een participerend consult kan ook ingezet worden bij een breder vraagstuk of waargenomen trend in bijvoorbeeld een school.

Cijfers pleegzorg

Aantal pleeggezinnen: 39

150

professionals

Wij bieden ook:

2

Piog’s / GZ opleidingsplekken

2

Werkervaringsplekken

7

Stageplekken